Årsmøte / Gruppeting

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppetingets årsmøte i Brekken speidergruppe.

Møtet avholdes tirsdag 28. januar klokken 19.00 på speiderrommet.

Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Saker:
– Årsmelding for 2019
– Regnskap for 2019
– Arbeidsplan / terminliste for 2020
– Budsjett for 2020
– Valg
– Annen informasjon

Det vil bli informasjon om speiderleiren i Sveits.

Det vil bli enkel servering under møte.

Det er viktig at minst en forelder / foresatt møter på årsmøtet,
da mye viktig informasjon for resten av året vil bli gitt her.

Vel møtt!

Hilsen
Foreldregruppa og Ledergruppa