Bilder fra turen til Sveits

I forbindelse med at det skal være mimrekveld etter turen til Kandersteg, ønsker vi å samle inn en del bilder.

Bilder kan tas med på speidermøtet 29. oktober på minnepinne, minnekort eller CD.

Hvis du bruker Dropbox eller en annen skytjeneste for å dele filer kan du sende en link til post@brekkenspeidergruppe.com.

Et utvalg av de innsamlede bildene vil etter hvert bli lagt ut på gruppas hjemmeside.

Ved eventuelle spørsmål kan Arild (90955545) eller Lars Arne (90251923) kontaktes.