Første speidermøte i 2014

Minner om att første speidermøte i 2014 (sett bort i fra flaskeinnsamlingen)
er onsdag 15. januar klokken 17.30 – 19.30.