Innkalling til årsmøte / gruppeting

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppetingets årsmøte i Brekken speidergruppe.

Møtet avholdes tirsdag 5. mars 2019 klokken 19.30 på speiderrommet.

Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Saker:

  • Årsmelding
  • Regnskap for 2018
  • Arbeidsplan / terminliste
  • Budsjett for 2019
  • Valg
  • Annen informasjon

Saksdokumenter

Det vil bli enkel servering under møte.

Det er viktig at mist en forelder / foresatt møter på årsmøtet,
da mye viktig informasjon for resten av året vil bli gitt her.

Vell møtt!

Hilsen

Foreldregruppa og Ledergruppa