Innkalling til foreldremøte

Mandag 18. november klokken 19.00 i kommunehuset i Brekken.

Saker:
• Info om sommerleir 2014
• Budsjettforslag for 2014
• Terminliste
• Annen info

Viktig at minst en forelder/foresatt møter på møtet.