Innkalling til gruppeting / årsmøte

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppetingets årsmøte i Brekken speidergruppe.

Møtet avholdes tirsdag 17. februar klokken 19.00 på speiderrommet.

Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Saker:
– Årsmelding
– Regnskap for 2014
– Arbeidsplan / terminliste
– Budsjett for 2015
– Valg (kasserer og to medlemmer til foreldregruppa)
– Annen informasjon

Det vil bli noe informasjon om Kretsens dag og årets speiderleir.

Det vil bli enkel servering under møte.

Det er viktig at mist en forelder / foresatt møter på årsmøtet,
da mye viktig informasjon for resten av året vil bli gitt her.

Vell møtt!

Hilsen
Foreldregruppa og Ledergruppa