Samtykke – Publisering av bilder på nett

I forbindelse med at vi holder på å lage et elektronisk fotoalbum tilknyttet speidergruppens nettsider: brekkenspeidergruppe.com, vil vi nå innhente samtykke fra alle speidere / rovere / ledere tilknyttet speidergruppen.

Samtykket vil gjelde så lenge speideren / roveren / lederen er medlem i Brekken speidergruppe, eller til en av partene ønsker å endre avtalen.

Som ansvarlig for at bildene legges ut, ber ledergruppen i Brekken speidergruppe med dette rovere / ledere / foresatte om samtykke til at bilder kan brukes i lokalaviser og legges ut på speidergruppens hjemmeside. Bildene vil bli publisert på et passord beskyttet område.

Man kan samtykke selv hvis man har fylt 15 år. Er man under 15 år må vi ha foresattes samtykke.

Skjemaet lastes ned her: Samtykke – Publisering av bilder på nett, underskrives og leveres på neste speidermøte.